Kity

Kity sú zvýhodnené zostavy elektronického vrátnika vhodné najmä pre rodinné domy, alebo menšie kancelárie. Tieto zostavy neumožnujú také široké možnosti rozšírenia ako digitálne systémy simplebus. Video kity sú plne digitálne systémy. Signál prenášajú prostredníctvom štyroch žíl. Audio kity komunikujú prostredníctvom dvoch, alebo piatich žíl.

Audio zostavy - Stylekit

Stylekit sa dá kúpiť ako:
jednoužívateľská dvojvodičová zostava - 8270,
jednoužívateľská päťvodičová zostava - 8271,
dvojužívateľská päťvodičová zostava - 8272,
trojužívateľská päťvodičová zostava - 8273,
štvoružívateľská päťvodičová zostava - 8274.

Video zostavy - MAXI kit

Maxikit prináša inovatívne technológie a
modernú eleganciu do Vášho domova
- sada obsahuje 7" LCD farebný monitor Maxi,
vonkajšiu jednotku Quadra a napájací zdroj na obe jednotky.
- jednoužívateľská Maxi zostava - 8461X.

Video zostavy - Minikit handsfree

Obsahom sady je dverná jednotka Quadra 4893
vybavená jedným tlačidlom pre vyzvonenie účastníka,
4,3" handsfree videomonitor Mini 6721W a napájací zdroj.
jednoužívateľská farebná zostava - 8461V

Video zostavy - Minikit so slúchatkom

Obsahom je štýlová dverná jednotka
Quadra 4893 vybavená jedným tlačidlom pre
vyzvonenie účastníka, 4" videomonitor Mini6701W so
slúchatkom a napájací zdroj. Jedná sa o 2 vodičové
zapojenie.